Hvorfor skal du velge en glassmester?

Grunner til å velge en GLASSMESTER i Stavanger:

* En glassmester har solid fagkompetanse
En glassmester har fag-/svennebrev, toårig glassmesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.

* En glassmester er en seriøs yrkesutøver
Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder.

* Mesternettverk
En mester er en del av et landsomfattende nettverk av mestere i mange fag og bransjer. Du finner de godkjente mesterne på www.mesterregisteret.no

* Mestermerket og mestertittelen
En glassmester kan benytte mestermerke og mestertittel når han eller hun markedsfører seg og bedriften sin.

* En glassmester leverer kvalitet
Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker.

* En glassmester er løsningsorientert
En mester har gjennom sin utdanning og arbeidspraksis lært seg å være løsningsorientert. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging.

* En glassmester tar ansvar for ansatte og for faget
En mesterbedrift arbeider aktivt med kompetanseheving blant de ansatte og tar ansvar for opplæring av lærlinger. Mesteren utvikler fagkunnskapen og fører kompetansen videre til nye generasjoner.

* En glassmester tar ansvar for miljøet
I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.

* En glassmester gir trygghet
En glassmester utfører arbeidet sitt med basis i lange håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Kunden orienteres om alternative løsninger mht. pris og kvalitet.

* En glassmester ivaretar dine interesser som forbruker
En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser.

* En glassmester gir trygge arbeidsplasser
En mester har med bakgrunn i sin utdanning og arbeidspraksis høy kompetanse på å etablere og drive en bedrift. Dette gjør bedriften solid og trygg både som arbeidsplass og i forholdet til kunden.

* En glassmester er fremtidsrettet
En mester er en frontfigur i faget sitt og har stor endringsberedskap. Han/hun ser potensialet i moderne materialer, redskaper og teknikker og skaper nye muligheter tuftet på gamle tradisjoner.

* Det er lønnsomt å velge en mester
I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en glassmester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.

– Fagkunnskap gir trygghet!

Kilde: http://www.mesterbrev.no

Se våre glassmestertjenester her