Tekniske veiledere

Glass og Fasadeforeningen i Norge gir jevnlig ut praktiske veiledere som omhandler glass og glassrelaterte spørsmål.

Veilederne er ofte laget som et samarbeid mellom GF og ressurspersoner blant medlemsbedriftene. Dette sikrer at veilederne baserer seg på erfaring og spisskompetanse.